SKÖTSELRÅD HAMSTER

Följande text är från zoobranschens riksförbund

Hamstern är en mycket uppskattad och lättskött gnagare. Som husdjur är guldhamstern (Mesocricetus auratus) vanligast, men även rysk (vintervit) dvärghamster (Phodopus sungorus) eller kinesisk (Cricetulus griseus), Campbells (Phodopus campbellii) och Roborovskis (Phodopus roborovskii) dvärghamster är vanliga i zoofackhandeln. Hamstrar är nattaktiva men kan vänjas vid våra tider. Många av oss är ju ofta morgon- och kvällsaktiva i hemmet och borta under dagarna.

Hamstrar blir två till tre år gamla, vilket kan göra dem till bra husdjur då man inte alltid vet hur länge barns intresse håller i sig. Hamstrar blir med rätt uppfödning och skötsel tama, men kan försvara sig med att nafsa om de blir rädda och trängda. De passar bäst för lite äldre barn. Hamstrar har stora kindpåsar som de gömmer mat i - tänk på uttrycket ”hamstra mat.”

En guldhamster blir ca 15-18 centimeter lång och väger 100- 120 gram. Den kinesiska dvärghamstern blir ca 10 cm lång och väger 25-35 gram, de övriga arterna blir mindre; ca 8 centimeter och har en vikt på 20-30 gram.


Skötsel
Hamstrar måste hållas i rymningssäkra burar, d.v.s med tillräckligt tätt mellan gallren, eller i burar där överdelen är i plast. Akvarium och terrarium kan också fungera bra, men det är viktigt med god luftcirkulation. Guldhamstrar är i naturen enstöringar och ska inte hållas med någon annan hamster eftersom de då slåss. Dvärghamstrarna är bättre lämpade för grupphållning om buren är tillräckligt stor och det finns
plats för alla djur att komma undan om de vill, t.ex. i egna bolådor. Buren för en guldhamster måste vara på minst 0,12 kvadratmeter, med kortaste sidan minst 25 cm och lägsta höjden på minst 20 cm. En bur med bottenmåtten 50 cm x 25 cm uppfyller kraven, men ha gärna en större bur än så, även för dvärghamstrar eftersom de oftast är flera stycken. För två dvärghamstrar gäller 0,09 kvadratmeter. En bolåda
för en guldhamster måste vara minst 15 x 15 x 10 cm, och för en dvärghamster 14 x 11 x 10 cm. Hamstrar gräver gärna, så fyll botten med ett grävvänligt strö, och skapa en stimulerande miljö med hjälp av tunnlar, gångar, broar och hus. De flesta hamstrar uppskattar en skål med finkornig sand som de rullar i för att sköta pälsen. Guldhamstrar är skymnings- och nattaktiva, men behöver tillgång till ljus, antingen dagsljus eller från en lampa, för att få en naturlig dygnsrytm. Ge hamstern varierat underlag i buren så att den ges chansen att nöta ner sina klor naturligt, om de ändå blir för långa får man klippa dem med en liten klosax avsedd för smådjur.


Utfodring
Hamstrar är allätare. I naturen äter de nötter och fröer, örter och växtdelar och även insekter. Utfodra med en bra fröblandning som grund, det är viktig stimulans för hamstern att sortera och öppna fröer. Det finns också speciella pellets anpassade för hamstrar. Hamstrar ska ha fri tillgång på torrfoder, men det de redan burit in i huset räknas såklart också. Komplettera med grönsaker, frukter, knäckebrödsbitar, små bitar av ost och kött. Hamstrar ska ha fri tillgång på vatten, en vattenflaska är att föredra då en skål kan välta eller fyllas av smuts. Ge aldrig lök, choklad, avokado, sötad eller kryddad mat, ej heller sådant som kan kladda fast i kindpåsarna. Ta för vana att leta igenom buren några gånger i veckan så att hamstern inte gömt färsk mat som ligger och blir dålig. Ge gärna pinnar av fruktträd eller gnagarstänger för stimulans och slipning av tänder.


Första tiden i hemmet
Ge hamstern gott om tid att göra sig hemmastadd. Placera buren på ett dragfritt ställe med vatten och mat lättillgängligt. Se till att du får med dig mat som hamstern är van vid, så att den inte både byter foder och hem samtidigt. Om du vill byta foder så gör det senare, successivt. Sitt nära buren, prata med ditt djur och låt den sakta vänja sig vid dig och att du har händerna i buren. Sitt på golvet första gången du ska försöka lyfta din hamster så att den inte kan ramla.


Faror för hamstrar
Att bli tappad eller att ramla ner från t.ex. ett högt bord är nog bland det farligaste en tam hamster kan råka ut för. Hamstrar gnager gärna och ofta, så se till att de inte kommer åt några elektriska sladdar eller giftiga växter när de springer lösa. Husdjur som hund och katt kan

vara livsfarliga för en liten hamster, och om man vill ha sin hamster utomhus bör den vara i bur

då de är mycket snabba och snabbt försvinner.

Ge inte hamstern vasst hö då den kan skada kindpåsarna när den fyller dem.


Vanliga sjukdomar hos hamstrar
Hamstrar har långa tänder som slits ned naturligt när de äter och gnager. Om de av någon anledning får fel föda eller har ett bettfel kan det hända

att tänderna inte slits normalt och att de blir

för långa. Man kan se detta på att hamstern

luktar illa i munnen, dreglar och får svårt att

hålla sig ren, och den kan också magra på grund

av svårigheter att få i sig föda. Andra sjukdomstecken hos hamstrar är rinnande ögon

och nos, illaluktande öron och diarré. Förebygg sjukdom genom korrekt utfodring, en dragfri placering av buren och god hygien. Campbells
dvärghamster kan drabbas av en ärftlig form av diabetes, som oftast leder till avlivning. Tecken

på detta är att de dricker mycket mer än vanligt och att de magrar av. Hamstrar, särskilt unga djur, kan också drabbas av en bakterieorsakad sjukdom som kallas ”wet tail” eftersom hamstern får

diarré och blir blöt och smutsig i baken. Ofta ligger stress och/eller miljö- och foderomställningar bakom denna sjukdom. Hamstrar kan också drabbas av hamsterpolyomavirus som orsakar tumörer i hud och lymfvävnaden. Denna sjukdom går inte att behandla, men god hygien då man hanterar flera olika djur kan minska smittspridningen. Kontakta alltid en veterinär om du misstänker att din hamster inte mår bra.

Avel
Guldhamstern blir könsmogen vid ungefär fyra veckors ålder, och kan paras från fem månaders ålder till ca tolv månaders ålder. Honan är
dräktig i 16 dagar och föder sedan 6-12 hårlösa, blinda och döva ungar inne i boet. Då de blir könsmogna redan vid fyra veckors ålder måste
de separeras efter kön då. För dvärghamstrar gäller att man kan para dem från fyra månaders ålder även om de blir könsmogna tidigare.
Dräktighetstiden är ca 18-20 dagar för Campbells och vintervita, och ca 20-22 dygn för Roborovski och kinesisk dvärghamster. En vanlig
kullstorlek för dvärghamstrar är ca 9-12 ungar, och de kan bli könsmogna så tidigt som vid tre veckors ålder (Roborovski) eller vid fyra till
fem veckors ålder för övriga arter.


Skötseltid
Utöver socialisering, kel och motion så behöver djuren matas, hälsoundersökas och buren städas och mat- och vattenskålar och flaskor behöver diskas. Foder och strömaterial behöver då och då inköpas. Räkna med minimum två timmar i veckan för de nödvändiga sysslorna.
En långhårig hamster måste borstas, så räkna med att en sådan också är mer tidskrävande skötselmässigt än en korthårig.


Övrigt
Hamsterhjulets vara eller icke vara är flitigt omdebatterat. Helt klart är att många hamstrar har ett uppdämt behov av att röra sig och behöver få utlopp för det. Har de ett hjul riskerar de att bli näst intill maniska och springa i hjulet på ett stereotypt sätt, de kan också skada sig om hjulet består av galler. Man bör då se över om man kan tillgodose hamsterns behov av motion och stimulans på något annat sätt. En variant kan vara att ge hamstern tillgång till ett täckt hjul kortare stunder, i kombination med annan aktivering, som t.ex. födosök eller hinderbanor. Det är viktigt att hjulet är så stort att hamstern inte springer omkring med krökt rygg.